PKR Cabang Batu Kawan's Blog

Dibawah Pimpinan YB Tuan Law Choo Kiang

Sumbangan Kerusi Roda Pada Che Mah Binti Mat

Tinggal di Kampung Pengkalan, Batu Kawan dan memerlukan perbelanjaan yang banyak bagi membiayai keperluan harian pampers orang tua dan bekalan ubatan.

Dipahamkan JKM memotong bantuan bulanannya bagi penyelerasan nama beliau pada pewarisnya bagi memudahkan peroses penerimaan bulanannya. Masalah ini dibangkitkan oleh keluarganya dimana bantuan bulanannya adalah begitu memberi makna pada pesakit Che Mah Binti Mat.

Keadaan rumahnya yang uzur diharap mendapat pembelaan daripada pihak PUZ dan JKM bagi memperbaiki kehidupannya yang lebih sempurna.

Pihak YB Law Choo Kiang bersimpati dan menghulurkan bantuan segera dan memperuntukan Kerusi Roda bagi menggantikan troli yang digunakan sekarang.

Advertisements

May 23, 2011 Posted by | Uncategorized | Leave a comment